Zoek
Filters

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de Verticas Service GmbH, Schöne Aussicht 59, 65193 Wiesbaden.


1. scope

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten tussen VERTICAS Service GmbH (hierna "VERTICAS") en particuliere consumenten (hierna "klanten"). Klanten worden gedefinieerd als gebruikers die via registratie en met toestemming toegang hebben tot de onlineshop.

2. Conclusie

De aankoop wordt geleverd met de Verticas Service GmbH.
De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op de bestel-knop, voert u een bindende bestelling in de winkelwagen. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling wordt direct na het versturen van de bestelling en heeft de aanvaarding van het contract vormen via e-mail verzonden. Wij kunnen uw bestelling te aanvaarden door het sturen van een verklaring van instemming in een aparte e-mail of door het leveren van de goederen binnen 2 dagen.

2.1 bestellen en leveren

Uw bestelling wordt binding veroorzaakt door u als u het dialoogvenster op de knop - activeert "Bevestigen nu kopen". Tot die tijd kunt u corrigeren of alle informatie en producten in de winkelwagen te verwijderen. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling via een automatisch gegenereerde e-mail. Deze mail is geen levering of orderbevestiging per Verticas Service GmbH hetzelfde. Een koopovereenkomst is alleen door middel van een expliciete verklaring van aanvaarding of de levering van de goederen door de Verticas Service GmbH. In de automatisch gegenereerde e-mail uw bestelling informatie, onze algemene voorwaarden evenals uw onderwijs aan de Terugtrekking worden gestuurd.

Als de goederen die u bestelde niet beschikbaar is, zien we op een verklaring van instemming, wordt een contract niet in dergelijke gevallen gesloten. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte en terugbetaling reeds ontvangen betalingen. Verticas Service GmbH is niet vereist in dergelijke gevallen de levering, maar behoudt zich het recht voor om dezelfde kwaliteit en prijs-prestatieverhouding bieden.

Opgegeven levertijd zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. Schadevergoeding wegens laattijdige levering is in elk geval uitgesloten, tenzij opzet of grove schuld.

DPD oefent een eenvoudige leveringspoging.

Lithium batterijen en cellen worden altijd ingedeeld als gevaarlijk. Zij vallen onder de gevaarlijke goederen klasse 9 als "diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen" en zijn onderworpen aan overeenkomstige speciaal transport voorschriften. Dus, voor een zending van lithium-batterijen en cellen van de verschillende regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen relevant.

De verzending van de goederen geschiedt op de in § 3 vermelde voorwaarden voor rekening van de afnemer op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor leveringen in EU-landen kunnen levertoeslagen gelden, die van land tot land kunnen verschillen. Bij verzending naar niet-EU-landen is de geadresseerde verantwoordelijk voor de inklaring. Verticas zorgt voor de juiste exportdocumentatie. De resulterende kosten voor een uitvoeraangifte van een waarde van 1.000,00 EUR of een gewicht van 1.000 kg wordt weergegeven aan de klant tijdens het afronden van de bestelling en bevestigd door te klikken op de knop "doorgaan". Indien een uitvoeraangifte vereist is voor zendingen buiten de EU, zal een vergoeding van 80,00 EUR achteraf gefactureerd worden aan de klant. Indien de waarde van de goederen meer dan 3.000 euro bedraagt, moet de uitvoeraangifte vooraf worden ingeklaard in de zogenaamde tweefasige uitvoerprocedure door het plaatselijk bevoegde interne douanekantoor (douanekantoor van uitvoer). De vergoeding van 125,00 EUR zal ook afzonderlijk gefactureerd worden aan de klant.

3. Prijzen, betaling

3.1.
Hij publiceert in de online shop brutoprijzen en de scheepvaart- en administratiekosten momenteel een bedrag van 7,08 EUR (in Duitsland) per pakket tot 20 kg.

3.2. De betaling van de bestelde goederen vindt plaats in overeenstemming met de op de volgorde van betaling. De levering wordt verwezen naar het afleveradres van een klant. Voor leveringen in het buitenland verschillende het verschepen kosten, die worden onderscheiden door groepen van landen toe te passen. Wij behouden ons het recht voor bepaalde producten niet naar het buitenland en niet te leveren aan specifieke landen. Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden:

- Credit card
- PayPal

De koopprijs is altijd direct opeisbaar.

3.3. De voorwaarden van betaling is direct tegen creditcard of PayPal zonder enige aftrek.

Geval dat er een terugboeking incl. Van de bank vergoeding in de wijze van betaling via automatische incasso als gevolg van onjuiste invoer van gegevens of bezwaar van de koper om Verticas Dienst behoudt zich het doorgeven van deze vergoeding aan de klant.

3.4. De koper zet onder een order voor een coupon code wordt gebruikt, tijdens het bestelproces moet worden ingevoerd om de voltooiing en worden geactiveerd. Een daaropvolgende activatie of wissen van een coupon codes van bestelligen niet mogelijk. Per bestelling slechts één voucher code kan worden ingeschakeld. Geen geld of andere vergoeding van coupon codes is niet mogelijk. De hoeveelheid en de omvang van de coupon codes de uitgever beslist. Publisher is een handelsmerk van het Opel-gamma. vervallen niet gebruikte hoeveelheden van een unieke coupon codes. Heeft te gaan, een voucher code betekent dat de grenzen weer worden bereikt voor een bestelling vergoeding, zal de toeslag niet in rekening gebracht. Als een code om technische redenen niet werkt, kan de uitgever van de code vervangen worden aangevraagd. Transport kosten kunnen niet worden gecompenseerd door middel van een kortingscode.

3.5. Als Verticas Dienst bewust zijn van omstandigheden die een verslechtering van de kredietwaardigheid van de klant of insolventie kunnen wijzen wordt, kan verdere leveringen afhankelijk van een voorschot op de vergoeding worden gemaakt.

4. Intrekking

Als u een consument (die onder de wettelijke definitie in § 13 BGB een natuurlijke persoon die de afspraak voor een doel dat is noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven meestal commerciële nor) is beschikbaar in overeenstemming met de wettelijke bepalingen een herroepingsrecht aan.

Het volgende geeft een indicatie van de voorwaarden en de gevolgen van de wettelijke herroepingsrecht voor de scheepvaart en orders als consument.

 

------------------ ------------------ Annulering ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Je hebt binnen veertien dagen terug te trekken uit de overeenkomst zonder opgave van redenen. De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag dat u of een benoemde derde partij van u, met uitzondering van de dragers die goederen in het bezit hebben genomen of heeft; bezit of deelleveringen, de laatste schijf of het laatste stukje genomen of heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je:

Verticas Service GmbH
Schöne Aussicht 59
65193 Wiesbaden

Mail: online@verticas.de

Fax: 0611 98625-97

Informeren over (een van per post brief voorbeeld, fax of e-mail verzonden) door middel van een duidelijke verklaring over uw besluit terug te trekken uit dit contract. Dan kan dat met het bijgevoegde model herroeping is echter niet verplicht. Maak gebruik van deze mogelijkheid, zullen we (bijvoorbeeld per e-mail) om u een bevestiging van ontvangst van de herroeping onmiddellijk verzenden.

het gemaakt om bescherming van de wachttijd is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline terugtrekking.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moeten onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden dergelijke kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract aan ons of door te geven terug te keren. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de termijn van veertien dagen te sturen.

Wij zullen de kosten voor het terugzenden van het pakket in staat zijn goederen, tenzij de goederen niet per post kunnen worden teruggezonden of de goederen prijs van de grondstof daalt onder het bedrag van 40 € wegens de aard dragen. Dan zullen jullie de kosten van het terugzenden te dragen.

Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederenbehandeling vast te stellen.

------------------ ------------------ Einde van de terugtrekking ----------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Klik hier voor een terugtrekking vorm:
Download

5. garantie

Voor alle items aangeboden, worden de wettelijke garantie claims.

6. Reservation

Tot aan de volledige betaling van de eigendom van de Verticas Service GmbH goederen blijft.

7. Privacy

Het enige wat u ons persoonlijke gegevens hebt gegeven wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen behandeld. Noodzakelijk voor de zakelijke transactie wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze informatie privacy policy.

8. Scheidbaarheid, jurisdictie, Diversen

8.1.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet worden aangetast.

8.2. Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht en conflict met wettelijke bepalingen van het Duitse recht.

8.3. Als de klant een zakenman, Wiesbaden de bevoegde rechtbank. Verticas Service GmbH heeft het recht om de klant te klagen bij zijn algemene bevoegdheid.

8.4. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toevoegingen aan de overeenkomst, met inbegrip van de intrekking van deze clausule moet schriftelijk gebeuren.

9. arbitrageprocedures van de EU-Commissie

Hier kom je op het platform van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/